ÖPPET

Lennartsfors, gamla brukshandeln
en trappa upp

Öppet för det mesta
Ring före

Tel. 0706469114

Tel. 0761147816

HEMSIDA
OMFORMAS